Online Counseling

Online Chat Savetovanje (kojim se ja bavim) je jedno od najnovijih u oblasti psihoterapije. Sastavni je deo Online Terapije. U ovom postu ću se potruditi da vam malo bliže predstavim osnove svih delova Online Terapije, ne samo Chat-a.

Još uvek ne postoji zvanična definicija Online Terapije. Ja sam odabrala ovu jer smatram da je najprikladnija.

Online Savetovanje i Terapija je

"...svaki vid usluge iz oblasti mentalnog zdravlja, koji uključuje ali nije limitiran na terapiju, savetovanje i psihološku edukaciju, pružen od strane licenciranog stručnjaka u uslovima koji ne uključuju odnos licem u lice, putem tehnologije za komunikaciju na daljinu kao što su telefon, asinhroni e-mail, sinhroni chat i video konferencija."

(Mallen & Vogel, 2005, p. 764)

S moje tačke gledišta Online Savetovanje i Terapija se može podeliti u 3 kategorije:

  • Person to Person - Između dve osobe
  • Person to AI - Između osobe i programa tj. veštačke inteligencije
  • Read Only Self-help - Jednosmerni materijal za samopomoć

Person to Person - Između dve osobe

Ovaj vid terapije predstavlja sinhronu (chat, audio i video poziv) i asinhronu (e-mail) online komunikaciju između terapeuta i klijenta. Tehnologija se ovde upotrebljava samo kao neophodno sredstvo komunikacije jer su oba učesnika u njoj fizički na različitim mestima a u slučaju asinhrone komunikacije čak i u različitom vremenu.

Person to AI - Između osobe i programa tj. veštačke inteligencije

Postoji mnogo programa i aplikacija koje se koriste za poboljšanje mentalnog zdravlja njihovih korisnika. Na osnovu podataka koje prikupljaju, ove aplikacije mogu da prate vaše svakodnevno mentalno stanje kao i progres koji pravite dok ih koristite. Još jedna važna uloga ovih aplikacija je i da mogu da budu odlično sredstvo za samopomoć u akutnim stanjima. Na primer, postoje aplikacije koje vam putem vežbi disanja ili lakih zadataka pomažu da umirite napad panike.
Napredni kompjuterski programi mogu da simuliraju terapijsku konverzaciju. Smatram da su ovakvi programi dobri za podizanje motivacije kod svojih korisnika. Morala sam ovo da dodam jer, budimo iskreni, ništa ne može da zameni pravog terapeuta, posebno kada su u pitanju neki ozbiljniji poremećaji. Ovo su simulacije koje mogu biti korisne za neke svakodnevne izazove sa kojima se suočava svako od nas.

Read Only Self-help - Jednosmerni materijal za samopomoć

Ovde bih svrstala različite publikacije na internetu koje su pretežno edukativnog karaktera. Ovaj vid Online Savetovanja i Terapije je najpovoljniji za praktikovanje pozitivne psihologije (motivacioni govornici itd.). Iako sam kategoriju nazvala "Read Only", ne mislim samo na tekstualne publikacije već i audio i video zapise. Najveća razlika ove kategorije od ostalih je što jedino ona nije interaktivna.

Koliko god bila mala, pomoć je uvek dobrodošla! - Blue Room Therapy

Neki bi rekli da se samo prva kategorija može nazvati terapijom. Ja se ne slažem s tim. Činjenica je da druge dve kategorije isključuju prisustvo terapeuta (makar indirektno) ali da li to znači da one ne mogu da pružaju pomoć? Poenta nije da li su ovi načini sposobni da pruže pomoć već u kojoj meri to mogu da urade. Slažem se da postoji dosta ograničenja i da verovatno nikada neće moći da budu delotvorni kao terapija licem u lice, ali to ne znači da nemaju nikakav uspeh. Ako postoji bilo kakva šansa da se nekome pomogne, makar i samo malo, mišljenja sam da nikako ne bi trebalo da propustimo tu šansu.

Chat Terapija, kao deo Online Savetovanja i Terapije takođe ima svoje granice ali s druge strane ima i puno prednosti.

Saznajte više - Prednosti i Mane Online Chat Savetovanja i Terapije

Kategorija
Tagovi

Nema komentara

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *